top of page

רח' הצנחנים 20 דירה 14 קומה 6 רחובות

טלפון בארץ: 054-4258464

טלפון מחו"ל:  972-54-4258464+

פסיכוגריאטריה

מה היא פסיכוגריאטריה?

פסיכוגריאטריה היא ענף בתחום בריאות הנפש המתייחס לטיפול ואבחון בבעיות נפשיות בגיל הזקנה. נחשפתי לתחום זה בעת היותי עו"ס במחלקה הפסיכוגריאטרית במרכז לבריאות הנפש בבאר יעקב, ויותר מאוחר מנהל המעון לניצולי שואה ליד המרכז הרפואי בבאר יעקב. אני מאמין שגם הזקן הסובל מדיכאון או תסמונות נפשיות אחרות זכאי לטיפול פסיכותרפויטי הולם ליד הטיפול הרפואי. יש לי כאמור התמחות מיוחדת בנושא ניצולי שואה ופרסמתי מספר מאמרים בנושא. 

ראו מאמרי באנגלית:

פסיכיאטריה, עדות ושואה

הבית של ניצולי השואה

bottom of page