top of page

רח' הצנחנים 20 דירה 14 קומה 6 רחובות

טלפון בארץ: 054-4258464

טלפון מחו"ל:  972-54-4258464+

תחומי התמחות

חשוב להבין שהחרדה היא נורמלית במובן זה שהיא נפוצה מאוד וכמעט כולם סובלים ממנה! גורמי החרדה...

CBT  הוא סוג של טיפול פסיכולוגי פסיכותרפיותי  מבוסס ראיות, ממוקד, וגם קצר מועד (ברוב המקרים)...

פסיכוגריאטריה היא ענף בתחום בריאות הנפש המתייחס לטיפול ואבחון בבעיות נפשיות בגיל הזקנה...

פרסמתי ב-1993 עבודת תיזה בנושא טיפול רגיש-תרבות. הנושא היה אז כבר נדוש בארה"ב אבל טרם...

bottom of page