top of page

רח' הצנחנים 20 דירה 14 קומה 6 רחובות

טלפון בארץ: 054-4258464

טלפון מחו"ל:  972-54-4258464+

OCD - הפרעה טורדנית כפייתית

מה זה OCD?

בעברית: הפרעה טורדנית-כפייתית. לרוב הדעות גם הוא סוג של הפרעת חרדה כאשר הביטוי הוא בסימפטומים של מחשבות טורדניות חוזרות והתנהגויות כפייתיות. אנשים עם OCD חושבים לעיתים שאם לא יעשו פעולה מסוימת (כגון רחיצות ידיים נוספות, בדיקות של מנעולים, חזרה על טכסים דתיים הרבה מעבר לדרישות הלכתיות וכו') הגרוע מכל יקרה.

סוג הטיפול ההתנהגותי היעל ביותר ב-OCD ידוע בשם:

(Exposure and Response Prevention: E&RP).

E&RP מורכב מחשיפה הדרגתית למחשבות ולמצבים שמפחידות את המטופל, בעוד הוא נמנע מלבצע את ההתנהגות הכפייתית.

הרעיון הוא להישאר עם הגורם החרדתי.

bottom of page