top of page

רח' הצנחנים 20 דירה 14 קומה 6 רחובות

טלפון בארץ: 054-4258464

טלפון מחו"ל:  972-54-4258464+

טיפול קוגניטיבי -התנהגותי CBT

מה הוא טיפול קוגניטיבי – התנהגותי (CBT)?

הוא סוג של טיפול פסיכולוגי פסיכותרפיותי  מבוסס ראיות, ממוקד, וגם קצר מועד (ברוב המקרים). בארץ ובאירופה מכונה גם טיפול התנהגותי- קוגניטיבי וזה היינו הך. בסדר זה מכונה האיגוד הישראלי של המטפלים בראשי תיבות איט"ה – איגוד ישראלי לטיפול התנהגותי קוגניטיבי.  CBT פירושו כאמור Cognitive-Behavior Therapy.  לפי המסורת שלנו בני ישראל ענו טרם קבלת התורה: נעשה ונשמע! תורת ה-CBT  אומרת "נשמע ונעשה". נלמד לנחת ולהבין את מחשבותינו האוטומטיות שהן לעיתים גם לא רציונליות וגם לא נשלטות. לעיתים הן עוברות כל-כך מהר שלא הצלחנו לזהותן. "נשמע" לתיקוני המחשבות שנאמץ לעצמנו ואז נתרגל אותם על ידי זה ש"נעשה" התנהגויות אחרות. זה אומנם פשוט אבל דורש הרבה רצינות והשקעה. הרמב"ם ידע לומר כבר לפני כ- 900 שנים: " וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות אלו עד שייקבעו בו (הפנמה של חשיבה נכונה ורציונלית – ב.ג.) יעשה וישנה וישלש במעשים שעושה על פי הדעות האמצעייות (תרגול עשיה בהתנהגות מתונה והולמת – ב.ג.), ויחזור בהן תמיד, עד שיהיו מעשיהן קלים עליו ולא יהיה בהם טורח, וייקבעו הדעות בנפשו." CBT  דורשת השקעה בעשיית משימות מוסכמות בין פגישה לפגישה.

   

כיצד מטפלים בדיכאון באמצעות שיטת CBT?

הדיכאון גורם לנו לתחושה של מועקה קשה, מלווה לעיתים קרובות בחרדה וירידה משמעותית בתפקוד. אנו מתקשים להירדם או קמים מוקדם, מאבדים תיאבון, חשק, נתנתק מפעילות חברתית, ובמקרים קיצוניים עשויים לחשוב על התאבדות. הטיפול ב-CBT מתחבר לשורש הבעיה: אותן המשבות האוטומטיות הלא רציונליות שאחראים לתחושות הדיכאון. המטופל לומד לזהות מה לא תקין בחשיבה שלו ומתחיל לתקן אותה.

bottom of page